TZ Titania - шаблон joomla Joomla

Biz Kimiz?

Herşeyden önce biz bir ekibiz! Birbirini tamamlayan ve birbirine destek olan ekip üyelerinin ortak çalışması sonucu geleceğine inandığımız başarıyı paylaşmayı daha yolun başında kararlaştırmış bir takımız.
Kâğıt üstündeki imzalara veya resmi kurumlara verilen matbu evraklara takılmadan beraberce bir şeyler yapma isteği ve gayreti olan bir teknik insanlar grubuyuz.
İş geçmişimize pek çok projeyi, şantiyeyi, ülkeyi sığdırmış, eskilerin tabiriyle “görmüş geçirmiş” tecrübede kişileriz.

Yaptığımız işte toplam kıdemimiz 50 yıla yaklaşmış olsa da ülkemizdeki çalışma şartları gereği her birimiz en az 2-3 değişik şirket bünyesinde çalışan ve yönetici konumlarında bulunmuş profesyonelleriz.
Türkiye’de ve gittiğimiz her ülkede oraya gitmemize neden olan her şantiyeden, o şantiyede bizden hizmet bekleyen her işverenden bilgimizi, özverimizi ve gayretimizi takdir eden sözler duymuş, o zamanki patronlarımıza ve şirketlerimize ciddi maddi ve manevi katkılar yapmış personelleriz.

Yaptığımız işin malzeme satmanın ötesinde teknik bir hizmet gerektirdiğinin farkında olan ve bu hizmet eksik veya yanlış olursa satılan malın atıl ve verimsiz olacağını savunan mühendis, teknisyen ve teknikerleriz.
Varlığını sürdürmek için paranın gerekliliğini kabul eden ancak para için hukuki veya teknik olarak yanlış bir işin altına imza atmayacak veya bilerek eksik bırakmayacak idealistleriz.
Ekipteki diğer üyelerin farklı düşünebileceğini bilen, karar mekanizmalarında bilgi ve tecrübe kıdemini kabul eden ancak her koşulda kişisel görüşlerini dile getirmekten ve başkalarınınkini duymaktan çekinmeyen demokratlarız.
Bulunduğumuz yerde olmamızda mutlaka başka insanların katkısı ve desteği olduğunu kabul eden, gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyen ve isteyene yardım eden, bir arada veya aynı yerde olmasak da aslında hep birlikte olduğumuzu unutmayan dostlarız.

Son olarak ne yaptıysak, ne yapıyorsak ve ne yapmaya çalışıyorsak elimizden gelenin ve şartların elverdiğinin en iyisini yapmaya çalışan ve bunun zaten sıradan bir durum ve çaba olduğuna inanan insanlarız.

Ne Yaptık?

“Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz” dizesinin geçtiği terkib-i bendin sahibi Ziya Paşa’ya saygılarımızı sunarız.
Bu sözlere samimiyetle inanıyoruz ve yaptıklarımızın parlak kâğıtlara basılmış kataloglardan, fuarlardaki gösterişli stantlardan veya sayfalarca kendinden bahseden sunumlardan çok daha doğru ve etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle toplamda 50 yıla yaklaşan sektör geçmişimizde çoğunu doğrudan yaptığımız, bazılarına ise kısmen katkıda bulunduğumuz ancak içeriğine hâkim olduğumuz projeleri sıralamaktan gurur duyuyoruz.
Yapımına ciddi bir katkıda bulunmadığımız ancak kıyısından köşesinden bulaştığımız, içeriğini bildiğimiz, yapmamış olsak da yapanları yönettiğimiz işleri ise yazmaya yerimiz yetmez.
İşimizin herkesin fikir sahibi olup yorum yapabileceği tek görünen kısmı bilgisayar üzerinde kullanıcıya sunulan ekran grafikleri ve animasyonları diyebiliriz. Bu nedenle projelerimizin listesinin yanında onlardan da örnekleri sayfalarımızda bulacaksınız. Bazılarının geçmişi 17-18 seneyi bulduğu için gelişen teknoloji ve değişen platformlara bağlı olarak birden çok sisteme ait ara yüzler ve yazılımlar göreceğinizi hatırlatalım.
Ancak bu gördüğünüz ekranların arkasındaki otomasyon donanımının, bu donanıma ait elektromekanik altyapının ve bu sistemlerinin her biri için harcanan haftaların, ayların hatta yılların emeğinin sayısı proje başına en fazla 20-30 olan resimle anlatılamayacağının özellikle altını çiziyoruz. İşimizi yaparken elektrikçiden çok elektrikçi, mekanikçiden çok mekanikçi hatta yeri geldiğinde mimar, inşaatçı hatta hamal olduğumuz da oldu. Gocunmadan, gücenmeden işimizi iyi yapmak, zamanında bitirmek ve evimizden uzakta isek evimize bir an önce dönmek için ne gerekiyorsa ve kime ne yardımı yapabileceksek onu yaparak yolumuza devam ettik.
Türk yüklenicilerin çoğu yakınımızda ama zaman zaman da uzaklarda pek çok yurtdışı projenin ana veya bir alt yüklenicisi olduğunu biliyoruz. Onların aldığı işlerin payımıza düşen kısmını yapmak için onlarla beraber her zor coğrafyaya ve her türlü kısıtlı şarta gittiğimizi, aylarca tatil yapmadan ve ülkemize dönmeden çalıştığımızı işimizi yapanlar veya bilenler bilir. Biz de bu vesile ile Rusya, Ukrayna, Romanya, Arnavutluk, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Libya, Irak gibi ülkelere gittik ve bazılarında bir bazılarında birkaç adet projeye imza attık.
Bizler yaptığımız çok sayıda işte iyi ve kötü “proje” kavramının pek çok örneğini görmüş kişiler olarak gerek elektrik gerek mekanik sistemlerdeki bilgimiz konusunda iddialıyız. Bazı hallerde başka üreticilerin sistemlerini veya cihazlarını bile çalıştırdığımız ya da devreye aldığımız oldu.
Kullandığımız cihaz ve sistemlerle ilgili olarak gelişmiş ülkelerdeki meslektaşlarımız gibi yüzlerce saat eğitim alma şansımız olmadı ama onun yerine binlerce saatlik uygulama tecrübesini kazanarak ve adı geçen meslektaşlarımızın elini bile sürmeyeceği işlere burnumuzu sokarak kendimizi geliştirdik. Hatta o kadar geliştirdik ki bazısı yurtdışında olmak üzere cihaz ve sistemlerimizle ilgili eğitimler verdik, danışmanlık hizmetleri yürüttük.
İşimizin en basit ve temel hesap ölçütü jargonumuzda “nokta sayısı” dır. Projelerin büyüklüğü içerdiği elektromekanik sistemler kadar otomasyona taşınan giriş-çıkış sayısı ile de boyutlanır. Ülkemizin içinde ve Türk yüklenicilerin sıklıkla iş yaptığı coğrafyalarda 500 noktanın altı küçük, 500-2.000 nokta arası orta, 2.000-5.000 nokta arası büyük, 5.000 nokta üstü ise çok büyük boyut kabul edilir desek sanırız meslektaşlarımız çok itiraz etmezler. Yaptığımız işlerin niteliğinin daha sağlıklı yorumlanması için projelerle birlikte nokta sayılarını vermemizin neden budur.
Zaten kendisi göz önünde olan ve ismi sadece yurtiçinde değil yapıldığı ülkenin genelinde hatta tüm dünyada bilinen işlerin altına imza atmak ise ayrı bir saygınlık ve başarıdır. Listemizde bu şekilde çok sayıda iş olmasında proje satıcısı mesai arkadaşlarımızın başarı ve gayretleri kadar o dönemlerde çalıştığımız firmaların kurumsal kimlik ve büyüklüklerinin de önemini biliyor ve hiçbir zaman bize işimizde en iyilerden olma fırsatını sunduklarını unutmuyoruz. Burada hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

"Daima en iyisi"

Ne Yapıyoruz?

EFEMOS’un uzmanlık alanı bina otomasyon sistemleridir.
Bu terim genel olarak konut dışındaki büyük ölçekli binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri yanında aydınlatma ve diğer bazı konfor sistemlerinin merkezi bir noktadan (günümüzde sıradan bir kişisel bilgisayar ile) izleme ve yönetimi için kullanılır.
Gelişen teknoloji ile bu işlemlerin çoğu bilişim (IT) platformlarında oldukça karmaşık yazılımlar ve o yazılımların üzerinde çalıştığı bir dizi çeşitli düzey ve nitelikte elektronik sistem aracılığı ile gerçekleşmektedir.
Ancak burada önemli nokta izleme ve yönetimi yapılan sistemlerin bina ekonomi ve konforuna yönelik elektromekanik sistemler olduğudur. Bu elektromekanik sistemlerin tasarım, seçim ve kurulumundaki doğruluk kadar işletilmesindeki yaklaşım ve başarı ile bunlara dair oluşturulan altyapı bina otomasyon sistemi için belirleyici niteliktedir. Bu noktalardaki her türlü olumlu veya olumsuz durum doğrudan bina otomasyon sistemine yansıyacaktır.
Bizler geçmişimizde çoğunlukla uygulama tarafında olduk ama şartların gereği nadiren de olsa tasarım ve satış faaliyetlerine de katıldık. Bugün tecrübemizden aldığımız güçle önümüze gelen projelere çok daha objektif bakabiliyor ve yeri geldiğinde satış, yeri geldiğinde tasarım alanında görev almaktan çekinmiyoruz. Gelecekte bu üç alanın hepsinde aktif olmayı ve müşterilerimize tek elden ve güvenilir çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.
Bina otomasyon sistemlerinin çalışır hale gelmesi için gerekli her tür faaliyeti artık alışkanlık düzeyinde bir aşinalık ile yapmaktayız. Nokta listesi hazırlama, elektromekanik enstümantasyon projelendirme, pano projelendirme ve üretim kontrolü, saha süpervizyonu, ekipman montajı ve uç bağlantısı, altyapı kontrolü ve devreye alma, kontrol cihazı ve merkezi sunucu programlama, kullanıcı ara yüzü hazırlama ve işletmeci eğitimi verme standart faaliyetlerimizdir.
Kablo tesisatı için altyapı kurulumu ve kablo çekimi, pano imalatı ve pano saha montajları gibi diğer altyapı ve ürün hizmetleri için ise genellikle daha önce pek çok projede karşılaştığımız, beraber iş üstlendiğimiz veya kişisel dostluklarımız bulunan partnerlerimizden destek alıyoruz. Bu noktada müşterilerimize en azından alternatif çözümler üretecek kaynaklar bulabileceğimizi söyleyebiliriz.
Yaptığımız işi en iyi biz biliriz diyerek kurduğumuz sistemlere işletme hizmeti veriyoruz. Sistemi verimli ve doğru şekilde kullanmak için gerekli işgücünün sağlanması yanında yedek parça tedariki ve yedek parça stok yönetimi, arıza tespiti ve giderilmesi, işletme kayıtlarının tutulması, LEED benzeri sertifikasyonlar için işverenlere veri geliştirme ve sağlama gibi diğer işletme faaliyetlerini yürütüyoruz.
Yine yaptığımız işe en iyi hizmeti biz veririz diyerek kurduğumuz sistemlere yıllık periyodik bakım hizmeti üretiyoruz. Dönemlik rutin bina otomasyonu bakım çalışmaları yanında arıza bazlı servis, acil çağrı, genel sistem kontrolü veya arıza/hasar tespiti gibi çalışmalar için müşterilerimiz bizi arayabiliyorlar. Mümkün olan durumlarda uzaktan erişimle sistem kontrolü ve arıza tespiti, bazı hallerde gönderilecek ürünlerin testi ve varsa arıza tespiti, her bakım döneminde ara kontrol ziyaretleri ve her personelimizden sınırsız telefon desteği müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerdendir.
Çalıştığımız firmaların sayısından çok niteliğini ön planda tutmaya çalışıyoruz. Halen hizmet ürettiğimiz firmaların konularında ülkemizin adı herkesçe bilinen, her gün medya reklamlarında adı geçen firmaları olması dışarıdan bakan birisine şaşırtıcı gelebilir ancak yaptığımız işlerin geçmişine ve sağladığımız müşteri memnuniyetine bakınca bize şaşırtıcı gelmiyor.
Özetle bugün en iyi bildiğimiz şeyi yapıyor ve daha iyisini yapmanın yanında yeni ne yapabiliriz sorusuna da yanıt arıyoruz. Bunu yaparken sınırlarımızı bilerek ihtiyatlı ama gücümüzü bilerek de cesur davranıyoruz.

Ne Yapacağız?

Efemos’u kurarken önceliğimiz bir ekip olarak bir şeyler yapabilme kaygısıydı. Bunun maddi karşılığını göreceğimize inanıyorduk çünkü işimizi iyi yaptığımıza ve bunun hak ettiği değeri bulacağına dair şüphemiz yoktu.
Maalesef ülkemizde “bilgi” ve “emek” gibi değerlerin gelişmiş ülkelerdeki kadar maddi getirisinin olmadığının farkındayız. Ancak bu durum bizim işimize ve bunun ticari boyutuna bakışımızı değiştirmedi. Yapacağımız işleri ve beraber çalışacağımız müşterileri bu gözle değerlendirdik. Ve hedeflerimizi bu bakış açısıyla belirledik.
Yeni bir şey yapmaya veya bilmediğimiz bir işe ya da sektöre soyunmuş değiliz. En iyi bildiğimiz hatta tek bildiğimiz işi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bizimle çalışmış ve çalışmaya devam eden müşterilerimize kişisel geçmişlerimizde sağladığımız memnuniyeti daha da iyileştirerek yol almak amacındayız. Kendimizi geliştirmek, bunun yanında ekibimizi bizim kültürümüze uygun ekip arkadaşları ile genişletmek istiyoruz. Yaptığımız işlerin daha uzun yıllar boyunca verimli olmasını sağlamayı, yeni işlerimizde de kalitemizi daha üst düzeylere taşımayı hedefliyoruz. Bilgi ve tecrübemizle müşterilerimize daha teknolojik, daha kullanışlı ve daha verimli sistemler kurmayı, sonrasında da bu sistemleri ilk günkü sağlık ve verim düzeyinde çalışır tutmayı amaçlıyoruz. Yapacağımız yeni projelerde “bilgi” ve “emek” için hak ettiği değeri aramaya devam edeceğiz ve bunu yaparken ne ticari ne de sosyal ahlakımızdan taviz vermeyeceğiz. Övündüğümüz iş kalitemiz ve birikimimizdeki büyüme oranlarımızın rakamsal büyüme oranlarından daha fazla olmasına gayret edeceğiz. Ürün ve bu ürün için gereken hizmeti pazarlarken hizmetimizin sunduğumuz ürünlerden daha değerli olduğunu vurgulayacağız. Ürünlere yönelik rakamlar, ticari sınırlar ve piyasa koşulları gereği değişse veya bizim dışımızda belirlense bile bizim mühendisliğimizin her zaman gereken maddi değeri bulması için çaba harcayacağız. Yeni marka, ürün ve çözümler için açık, araştırmacı ve rekabetçi olacağız. Müşterilerimize alternatif çözümler ve alternatif maliyetler önersek bile hep aynı iş kültürü ve ticari ahlak ile hizmet üreteceğiz. Yapabileceğimize inandığımız, teknik ve ticari olarak arkasında duracağımız işlere talip olacak ancak finans ve organizasyon boyutunun çapımızın çok üstünde olduğu belli olan işler için işverenleri yanlış bilgilendirmeyeceğiz. Özetle “yaparız” diyebildiğimiz her iş için gayretli, rekabetçi ve cesur olduğumuz kadar bu kelimeyi kullanacağımız işlerin sayısını artırmak için de çalışkan ve özverili olacağız.

Neredeyiz?

Bizim işimizde müşteri bize gelmez, biz müşteriye gideriz. Yıllarca çalıştığımız yerlerde bile yanımıza gelip çayımızı içen müşteri sayımız bir elin parmaklarını geçmez. Çoğu zaman kendimiz bile ofisimizde oturmayız, aslında oturamayız çünkü bizim gerçek işyerimiz müşterimizin binasıdır, projesidir, şantiyesidir. Uzun dönemli şantiyelerde aylarca işveren konteynerlerinde bir masaya ilişiriz. Ya da çok şanslı veya kalabalık isek bize ayrı bir oda verebilirler. Ancak bu durumda bile orada günün en fazla bir iki saatini geçirebiliriz. Bizi arayanlar ya saha sistemlerinin başında veya merkezi bilgisayar işlerini yaptığımız odada bulurlar.

Kendi işimizi yapmaya niyetlendiğimizde de ofis organizasyonunun üzerinde çok durmadık. Bize her yer işyeri dedik. Ancak tam da o sırada yıllardır beraber çalıştığımız başka bir grup arkadaşımız da kendi ofislerini kurmaya karar verince ortak bir paydamız oluştu. Her iki taraf açısından beraber olmanın faydalarını görüp aynı çatı altında çalışmaya karar verdik. İki yılı aşkın bir süre bu şekilde devam ettikten sonra hem onların hem bizim büyümemiz sonucu kabına sığmayan firmamızı 2016 yılı Eylül ayı itibarı ile yeni yerine taşıdık.

Halen İstanbul’un Anadolu yakasındaki en merkezi yerlerinden biri olan Ataşehir’in saygın, bilinen ve kolay erişimli alışveriş ve yaşam merkezi Brandium Residence R2 blokta faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu ofise ait iletişim bilgilerimiz ve ulaşım krokimize buradan ulaşabilirsiniz.

Müsait olursanız sizi de bir çayımızı içmeye bekleriz.